Skip to content
5.00
(1 Rating)

ခရစ်တော်​၏အသက်တာနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း

Categories: Level 2
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ယေရှုခရစ်တော်၏လူ့လောကဘဝ

ယေရှုခရစ်တော်၏ငယ်ဘဝနဲ့လူငယ်အချိန်

လမ်းခရီးပြင်ဆင်သောသူရောက်လာခြင်း ယေရှုခရစ်တော်စုံစမ်းခြင်းခံတော်မူခြင်း

ယေရှုရဲ့ပထမပိုင်းအမှုဆောင်ခြင်းနဲ့အချိန်ကာလယေရှုရဲ့နိဂုံးပိုင်းအမှုဆောင်ခြင်း

ကားတိုင်တရားအကြောင်းပြောခြင်း

ကာရနီမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

ချီဆောင်ခြင်းခံခြင်းအကြောင်းကို သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Course Content

Video Lessons

 • SESSION 01 | 29 AUGUST 2023
  00:00
 • SESSION 02 | 30 AUGUST 2023
  00:00
 • SESSION 03 | 31 AUGUST 2023
  00:00
 • SESSION 04 | 01 SEPTEMBER 2023
  00:00

Exam

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
KC
10 months ago
I LOVED IT!!!