Skip to content
5.00
(1 Rating)

အသင်းတော်

Categories: Level 2
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

 • အသင်းတော်၏အဓိပ္ပါယ်မှာအဘယ်နည်း။
 • ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခြင်း။
 • အသင်းတော်​၏လုပ်ဆောင်ချက်များ။
 • အသင်းတော်တွင်ပါဝင်သောအမှုတော်လုပ်ငန်းများ။
 • အသင်းတော်ရပ်တည်ရခြင်း​၏ ရည်ရွယ်ချက်။
 • ဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်၊ ဆုတောင်းခြင်း။

ညီအစ်ကိုချင်းမိဿဟာရဖွဲ့ခြင်း၊ဧဝံဂေလိ၊ အသင်းတော်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရူပါရုံများအကြောင်းကို သင်ကြားခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Course Content

Video Lessons

 • SESSION 01 | 19 SEPTEMBER 2023
  00:00
 • SESSION 02 | 20 SEPTEMBER 2023
  00:00
 • SESSION 03 | 21 SEPTEMBER 2023
  00:00
 • SESSION 04 | 22 SEPTEMBER 2023
  00:00

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
KC
11 months ago
I LOVED IT!!!